section-dafb1d3

Про нас

ТОВ «Кольормет України» — приватна Компанія, яка була заснована в липні 2016 року— з метою розробки родовищ кольорових металів та створення мінерально-сировинної бази цих металів в Україні. Одночасно Компанія планує здійснити позитивний вплив на економічний розвиток та створення нових робочих місць у різних регіонах нашої країни. Ми дбаємо про стабільне існування і розвиток нашої Компанії й тому застосовуємо сучасні підходи і технології. Робочий колектив Компанії — це фахівці зізначним сучасним професійним досвідом.

Наша місія

Наша команда планує розпочати освоєння Прутівського комплексного родовища сульфідних мідно-нікелевих руд у Житомирській області (Україна). Компанія отримала Спеціальний дозвіл на користування надрами Державної служби геології та надр України (Держгеолнадра) від 22.02.2019 № 4975—на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку. Ми маємо план розробки цього родовища, який передбачає проведення розвідки з оцінкою ресурсів і запасів сульфідних мідно-нікелевих і, можливо,  благороднометалевих руд, обрання схеми переробки руд і визначення необхідного для неї сучасного технологічного обладнання, створення гірничозбагачувального комплексу,  швидкий  випуск товарної продукції (на другий рік розробки) і вихід на максимальну продуктивність 1,5 млн. тон (на четвертий рік). Кількість і якість руд забезпечують більше 26 років експлуатації.

далi

ТОВ «Кольормет України» відкрито для довгострокових партнерських відносин на стійкій і відповідальній основі у сфері розвідки і видобутку комплексних руд Прутівського родовища.

Наші здобутки та найближчі плани

2019 року фахівці Компанії «Кольормет України» проаналізували наявні геологічні матеріали та створили тривимірну геологічну модель родовища, яка відображає розташування основних різновидів гірських порід. Модель було використано в якості геологічної основи для оцінки ресурсів і проектування подальших геологорозвідувальних робіт. Зокрема створення блокової ресурсної моделі дозволило оцінити ресурси з використанням різних бортових вмістів умовного нікелю.

Практично у всіх вітчизняних публікаціях, присвячених геологічному вивченню Прутівського масиву, а також, пошукам родовищ сульфідних мідно-нікелевих руд у Волинському нікеленосному районі, вказується на перспективність рудних шарів на благороднометалевезруденіння. Але їх системне, зокрема суцільне, випробування не здійснювали. Тому наявна інформація є вкрай неповною і не завжди достовірною (насамперед, через недостовірність аналітичних досліджень). Однак вона дає змогу зробити досить позитивні висновки щодо потенційної перспективності цього об’єкта.

Всі ці побудови та розрахунки вже у 2020 році дозволили виконати попередню геологоекономічну оцінку Прутівського родовища та скласти відповідний звіт. Запаси і ресурси, згідно з чинним законодавством, були апробовані у Державній комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ). Одержані нашими фахівцями висновки свідчать про правильні подальші напрями та обсяги геологорозвідувальних робіт на родовищі (протокол ДКЗ від 27.08.2020 № 5160).

У 2021 році ТОВ «Кольормет України» запланувало бурові роботи загальним обсягом близько 1500 погонних метрів — з геофізичним каротажем, геологічною документацією, опробуванням кернового матеріалу та комплексом аналітичних досліджень. В результаті очікується отримання нових даних — для підвищення категорій достовірності ресурсів і запасів, підтвердження кількості і якості ресурсів відповідно до вимог класифікаціїNI 43-101 (Канадського національного інструменту) чи КодексуJORC.

Для вирішення  цих задач  було затверджена програма буріння та проведено відповідний тендер. Виконавцем робіт стане турецька бурова компанія, яка позитивно зарекомендувала себе в Україні. Завершення програми буріння заплановано в 4 кварталі поточного року. Геологічне супроводження буде виконувати українська компанія ТОВ «Геологічна сервісна компанія».

Стратегія компанії

Провести детальну розвідку, ввести в експлуатацію Прутівське комплексне родовище сульфідних мідно-нікелевих руд та розпочати створення мінерально-сировинної бази кольорових металів в Україні.

менше
section-0dc9652

КОМАНДА

НАШІ ФАХІВЦІ

ТОВ “КОЛЬОРМЕТ УКРАЇНИ”
Проект з високоліквідними товарними продуктами: нікель-кобальтові та мідним концентратами, що підтверджується динамікою цін і виробництва за попередні періоди.
Контакти:
Україна, 04070, місто Київ, вул. Боричів тік, будинок 22А, офіс 14
info@prutivka.com
+38 (067) 604 82 52