Перспективи

В обрамленні Букинського масиву відомо сім його сателітів: Залізняки, Малі Залізняки, Шейка, Годиха, Віла, Придорожний і Прутівський, які складені базит-ультрабазитовыми породами і відносяться до нікеленосних формацій.

 Карта перспективних ділянок в обрамленні Букинського масиву. Умовні позначення: 1 – дайки діабазів і долеритів (PR1); букинський комплекс: 2 – гранодіорити (gdPR1bu), 3 – сієніто-діорити (xdPR1bu), 4 – монцоніти, габро-монцоніты (nxPR1bu), 5 – діорити (dPR1bu), 6 – габро-діорити (ndPR1bu), 7 – габро (dPR1bu), 8 – піроксеніти (uPR1bu); житомирський комплекс: 9 – гранітиі мігматити (gPR1žt), 10 – діорити (dPR1žt); 11 – гнейси і амфиболіти василівської світи тетеревської серії (PR1vs), 12 – плагіограніти і плагіомігматити бердичівського комплексу (pmPR1bd), 13 – плагіограніти і плагіомігматити шереметівського комплексу (pgmPR1šr), 14 – гнейси і кристалосланці березнинської товщі дністровсько-бузької серії (PR1br), 15 – перспективні масиви.

Потенційні ресурси перспективних ділянок

ДілянкаNi (тис. т)Cu (тис. т)Co (тис. т)Категорія
Прутівська149,565,16,5С2 + Р1
Віла43,34,10,8P3
Шейка130,812,52,6P3
Годиха60,65,81,2P3
Придорожня84,58,01,6P3
Малі Залізняки84,58,01,6P3
Залізняки150,914,43,0P3
Разом651,8112,916,3 

При подальших геологорозвідувальних роботах ці ресурси можна оцінити відповідно до існуючих вимог. Ці суміжні об’єкти можна розглядати для видобування окремими шахтними комплексами і переробки на одній збагачувальній фабриці у випадку, якщо руди  будуть віднесені до одного технологічного типу.

ТОВ “КОЛЬОРМЕТ УКРАЇНИ”
Проект з високоліквідними товарними продуктами: нікель-кобальтові та мідним концентратами, що підтверджується динамікою цін і виробництва за попередні періоди.
Контакти:
Україна, 04070, місто Київ, вул. Боричів тік, будинок 22А, офіс 14
info@prutivka.com
+38 (067) 604 82 52