Моделі

На основі наявних даних було створено тривимірну геологічну модель родовища, яка відображає розташування основних різновидів гірських порід. Модель використовується в якості геологічної основи для оцінки ресурсів і проектування подальших геологорозвідувальних робіт. Створення блокової ресурсної моделі дозволило оцінити ресурси з використанням різних бортових вмістів умовного нікелю.

Геологічна модель

Загальні ресурси для різних бортових вмістів умовного Ni

Ресурсна модель

Графік залежності ресурсів руди від вмістів Ni, Cu, Co, умовного Ni

ТОВ “КОЛЬОРМЕТ УКРАЇНИ”
Проект з високоліквідними товарними продуктами: нікель-кобальтові та мідним концентратами, що підтверджується динамікою цін і виробництва за попередні періоди.
Контакти:
Україна, 04070, місто Київ, вул. Боричів тік, будинок 22А, офіс 14
info@prutivka.com
+38 (067) 604 82 52