Геологія і мінералізація

Геологія і зруднення

Прутівське родовище розташоване у північно-західній частині Українского щита в обрамленні Букинського базит-ультрабазитового массива.

Сульфідне мідно-нікелеве зруденіння приурочено до ендо-екзоконтакту Прутівської габро-долеритової интрузії, яка має силоподібну форму і розташована серед плагіомігматитів і гнейсів. Прутівська інтрузія відноситься до найбільш вивчених і перспективних на сульфідне мідно-нікелеве зруденіння серед інших подібних інтрузій цього геологічного регіону.

Сульфідне зруденіння представлене піротином, пентландитом, халькопіритом, меншою мірою макінавітом, піритом, кубанітом, віоларитом. В межах рудної зони сульфіди розподілені досить нерівномірно. Морфологічно сульфіди утворюють кілька пов’язаних між собою типи виділень: розсіяну дрібну інтерстиційну вкрапленність, гніздоподібні крупноагрегатні виділення округлої і неправильної форми, а також прожилкові виділення і окремі ділянки суцільних руд.

ТОВ “КОЛЬОРМЕТ УКРАЇНИ”
Проект з високоліквідними товарними продуктами: нікель-кобальтові та мідним концентратами, що підтверджується динамікою цін і виробництва за попередні періоди.
Контакти:
Україна, 04070, місто Київ, вул. Боричів тік, будинок 22А, офіс 14
info@prutivka.com
+38 (067) 604 82 52