Слободян Б.І., Висоцький Б.Л. Прутівське сульфідне мідно-нікелеве родовище // Матеріали Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування” (6-10 листопада 2017 р., м. Трускавець). Т. 1. – Київ, 2017. – С. 44—47.

Публікації

Висвітлено історію вивчення та основі результати геологорозвідувальних робіт на Прутівському родовищі. Визначено перспективи нікеленосності гіпербазитових масивів північно-західної частини Українського щита у світлі останніх результатів пошуків родовищ сульфідних мідно-нікелевих руд на Далекому Сході Росії.
http://conf2017.dkz.gov.ua/files/materials_vol_1.pdf

No comments

ТОВ “КОЛЬОРМЕТ УКРАЇНИ”
Проект з високоліквідними товарними продуктами: нікель-кобальтові та мідним концентратами, що підтверджується динамікою цін і виробництва за попередні періоди.
Контакти:
Україна, 04070, місто Київ, вул. Боричів тік, будинок 22А, офіс 14
info@prutivka.com
+38 (067) 604 82 52