Галій С.А., Когут К.В, Ширгабеков М.К. Платиноїди в сульфідних рудах північно-західного блоку Українського щита // Мінералогічний журнал. – 1994. – Т. 16, № 3/4. – С. 21-28.

Публікації

Вперше досліджено платиноносність сульфідних мідно-нікелевих руд в інтрузивних мафіт-ультрамафітах Волинського мегаблоку Українського щита. Встановлено, що накопичення ллатиноїдів зв’язане з залишковими розплавами при високій активності вісмуту та те.луру. Зростання концентрації платини в мінералах відповідають зростанню металічності зв’язків у їх структурах. Пристосованість концентрації плати-ноїдів до зон підвищеного вмісту летючої складової рудно-магматичної системи може служити одним з пошукових критеріїв.

No comments

ТОВ “КОЛЬОРМЕТ УКРАЇНИ”
Проект з високоліквідними товарними продуктами: нікель-кобальтові та мідним концентратами, що підтверджується динамікою цін і виробництва за попередні періоди.
Контакти:
Україна, 04070, місто Київ, вул. Боричів тік, будинок 22А, офіс 14
info@prutivka.com
+38 (067) 604 82 52